Vad är Dual momentum?

Dual momentum strategin utnyttjar den princip att marknaden är trög, det tar alltså tid för marknaden att justeras. Marknader som har en trend uppåt fortsätter att röra sig uppåt och marknader som har en trend neråt fortsätter neråt.

Varför fungerar det så?

Kort och gott: Psykologi, Vi människor tenderar att se tillbaka och ha förväntningar därefter. Även vårt flockbeteende spelar roll här, köper andra en aktie så vill fler ha den och tvärtom.

Denna strategi kallas Dual momentum. Namnet Dual momentum syftar på 2 sorters tröghet, absolut och relativ.

Absolut momentum

Jämför med den riskfria räntan. Om tex marknaden gett högre avkastning än räntan det senaste året så investerar man i marknaden.

Relativ momentum

Jämför marknader med varandra och man investerar i den marknad som har gett högst avkastning senaste året.

Dual momentum

Man kombinerar alltså dessa metoder i Dual momentum. Man investerar i antingen ränta, eller någon av marknaderna om dom har bättre avkastning ett år tillbaka. Detta följs upp ett fast datum varje månad. Vi på trendvalue har denna strategi i våran portfölj. Vi investerar i Globala marknaden, OMX30 Sverige eller stadsobligationer.

Källa: Avanza

På bilden ovan i gröna kurvan ser ni Globalindex, gula kurvan Sverigeindex och den röda är Obligationer. Som ni ser så har det Globala indexet en bättre trend och vi vill därför äga den. Skulle både Globala index och Sverige index trenda neråt och ligga på minus ett år tillbaka så lägger vi oss defensivt i Obligationer som ni ser är stabilt stigande i röda kurvan (eller i annan stabil depå, räntefond tex).

Om man jämför denna strategi med index från 1993 till 2015 så har dual momentum gett 17.2% i avkastning, Globala index har gett 8.6%. (Källa:investerarfysikern.se/dual-momentum/)

Man kan tro att denna strategi tappar effekt ifall många följer den, det rör sig så mycket kapital ute globalt och i Sverige som knappast blir påverkat av småsparare, vi rider med på vågen.

Fördelar med Denna strategi:

  1. Enkla regler att följa, dock inte alltid lätt.
  2. Få köp och sälj, 1 gång per år i snitt historiskt.
  3. Kan kännas som en lättnad att man får göra nånting när marknaden går ner, till skillnad från vad vad som oftas rekomenderas.
  4. Man behöver inte logga in och se aktuellt värde varje månad när det går sämre, det räcker att söka upp dessa fonder och jämföra om man ska ligga kvar eller byta.
  5. Relativt låg risk, även om det är 100% aktier så är det ändå index fonder.