Senste köp i Trendvalue-portföljen: Handicare

Senaste screening ger oss Handicare.

Kort om Handicare

Handicare erbjuder produkter och lösningar för att öka oberoendet för funktionsnedsatta och äldre och ge dem möjlighet att leva ett aktivt liv på deras villkor, samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga.

Taggar:
trendvalue