Catena blir portföljens fjärde innehav.

Ett fastighetsbolag ger en bra spridning i portföljen.

Catena är ett fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.