Bure Equity inhandlat

Femte innehavet i portföljen blir Bure Equity.

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Bure Equity

Generellt sätt tycker många det är bra med investmentbolag i portföljen då det ger ytterligare riskspridning. Det råder dock delade meningar om investmentbolag men kanske framförallt banker ska exkluderas i screeningen för strategier likt Trend Value. För oss blev det den här gången ett undantag.