BioArctic blir portföljens tredje innehav

Det tredje köpet i portföljen känns något tveksamt, men ska man följa en kvantitativ strategi framgångsrikt ska inte några känslor blandas in. Tredje bolaget i trend value-portföljen blir BioArctic B.

Photo by Jaron Nix on Unsplash

Taggar:
trendvalue