Belåna portföljen över tid.

De sista veckorna har jag funderat mycket på belåning av aktier.

Med låga räntor och till och med 0% ränta som avanza erbjuder så är det svårt att inte fundera på detta.

Att belåna aktier kan vara riskabelt. Belånar man 20% av portföljen och den i sin tur sjunker med 50% så är portföljen helt plötsligt belånad till 40%. Effekten ökar dramatiskt om man lånar ännu mer.

En mer långsiktig och försiktig strategi för att få en belånad portfölj kan vara att belåna den årsvis, tex 1% per år. Så efter 5år är portföljen belånad till 5% och efter 10år är den belånad till 10%.

Dock så resulterar detta i att man belånar och köper aktier när portföljen har ökat i värde och sen belånar man inget när portföljen har sjunkit i värde.

För att undgå detta kan man istället belåna portföljens totala värde med 1% per år, oavsett om portföljen redan är 3-4% belånad eller om man har månad sparat extra och portföljen endast är 1% belånad efter tex 5år.

Detta ger en mer jämn belåning av portföljen över tid och behöver inte störa nattsömnen allt för mycket.

Se backtest mellan 2000-2018 i omx30 inkl utdelningar nedan.

Jag har även en idé om att göra ett backtest på belåning av portföljens värde 1år tillbaka, Du lånar alltså 1% av värdet portföljen hade 1år tillbaka. Detta bör resultera i att man lånar mindre när börsen gått upp och lånar mer när börsen gått ner. Mer om detta och även backtest i framtida inlägg.

. *Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Trendvalue frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Trendvalue.

Taggar:
belåning